Dwójka żegna swego wybitnego absolwenta i wieloletniego dobroczyńcę.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość , że 02.08.2000 roku nagle odszedł od nas jeden z najwybitniejszych absolwentów II LO związanych z biznesem.

Piotr Soyka urodził się 31 grudnia 1943 roku w Świętochłowicach, ale naukę pobierał, wiele lat mieszkał i pracował w Gdańsku. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego, następnie studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, a potem  Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1972 roku związany z Gdańską Stocznią „Remontowa”, w latach 1984-1987 na stanowisku dyrektora ds. produkcji, od 1989 do 2009 roku w roli prezesa, dokonując restrukturyzacji i przekształcenia w Grupę Remontowa. Pan Piotr Soyka był jedynym dyrektorem w polskim przemyśle stoczniowym, który w 1980 roku wstąpił do Solidarności (był wówczas dyrektorem Morskiej stoczni Remontowej w Świnoujściu). Przez kilka lat wykładał w szkole morskiej w Angoli.

Odznaczony wieloma tytułami, spotykał wielu znanych tego świata,  Pan Piotr Soyka, który maturę zdał w roku 1961, bardzo ciepło wspominał szkolne lata spędzone w Dwójce, cenił nauczycieli, którzy rozbudzili w Nim chęć zdobywania wiedzy i zainteresowania humanistyczne.

Sympatia Pan Soyki dla szkoły miała niejednokrotnie wyraz  w materialnym wsparciu szkolnych inicjatyw, przede wszystkim wydawnictw jubileuszowych.

Pogrążona w smutku społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. W. Pniewskiego