Na początku marca na Uniwersytecie Gdańskim zebrały się najlepsze młode zespoły leanowców, aby wziąć udział w rozgrywkach półfinałowych. Młodzież wykorzystywała całą zdobytą od października wiedzę oraz wszystkie dostępne umiejętności (szczególnie w zakresie pracy zespołowej), aby wykonać mnóstwo kreatywnych zadań. Uczniowie klasy 1F podzieleni na 3 zespoły świetnie sobie radzili, a co najważniejsze, doskonale się bawili. Trzecim etapem programu jest wizytowanie firm i wprowadzanie udoskonaleń w ich procesach. Bardzo na to czekamy.