Osoby, które nie odebrały świadectwa OKE w dniu dzisiejszym mogą się zgłaszać do sekretariatu/administracji w godz. 9.00 - 14.00. 

W przypadku, jeśli absolwent nie odbiera świadectwa osobiście, osoba, która się zgłosi po odbiór musi mieć pisemne upoważnienie ze wskazaniem numeru dowodu osobistego celem potwierdzenia danych osobowych oraz sam dokument do wglądu. Upoważnienie podpisane własnoręcznie przez absolwenta ze wskazanymi wyżej informacjami jest warunkiem koniecznym do odbioru dokumentu.