Drodzy Uczniowie

Po wejściu do szkoły pamiętajcie o dezynfekcji rąk, o maseczce zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania w szkole, o zachowaniu dystansu i unikaniu gromadzenia się. Czekając na odbiór dokumentacji zachowajcie dystans. Pamiętajcie o zabraniu własnego długopisu w celu podpisania odbioru dokumentacji.

Poniżej harmonogram odbioru dokumentów oraz świadectw ukończenia szkoły:

3A - 8.00 - sala 101 - p. M. Michalik

3D - 9.00 - sala 110 - p. M. Czaja

3B - 10.00 - sala 101 - p. J. Kakareko

3C - 11.00 - sala 110 - p. G. Nuszel

3A bis - 12.00 - sala 101 - p. E. Pawłowska

3E - 13.00 - sala 110 - p. K. Barańska

3F - 14.00 - sala 101 - p. K. Mechlińska

Odbiór dokumentów prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywania na terenie szkoły, przekazania dokumentacji, podpisania odbioru i opuszczenia szkoły; bez spotkań, dodatkowych rozmów itp.

Jeśli nie macie możliwości przybycia do szkoły w w/w terminie, to poprosimy o napisanie maila z informacją na adres sekretariatu sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl i ustalenie innego terminu odbioru dokumentacji.