Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia zdalne prowadzone są do dnia 26 czerwca 2020 włącznie. 
Jednocześnie przypominamy, że w związku z egzaminem maturalnym w dniach 8-9-10 i 12 czerwca 2020 nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla klas
1 i 2.