MARATON CZYTELNICZY

Na literackim szlaku

Zgłoszenia do Maratonu  (zawierające imię, nazwisko i klasę) przyjmuję drogą mailową (GPE) do 15 września. Proszę również o jak najszybsze przekazanie do szkolnej biblioteki podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych  zgód na przetwarzanie danych osobowych (druki można odbierać w bibliotece).

Iwona Kosowska

Lektura na wrzesień 2022 roku (test w październiku):

Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne

 

Lista lektur (rok szkolny 2022/2023)

1. Ryszard Kapuściński,  Trzeci Rzym [w tegoż:] Imperium.

2. Aleksander Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza i inne opowiadania.

3. Terry Pratchett, Piekło pocztowe.

4. Olga TokarczukOpowiadania bizarne.

5. Paweł Wakuła, Björn. Syn burzy.

6. Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://wbpg.org.pl/tresc/wielki-maraton-czytelniczy