„Mapa stypendiów III” – największy raport z badania programów stypendialnych w Polsce

Kim są organizatorzy programów stypendiów w Polsce? Jakie typy stypendiów – naukowe, artystyczne, socjalne, sportowe – są najpowszechniejsze? Skąd pochodzą środki na stypendia? W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na organizację programów stypendialnych? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdują się w raporcie „Mapa stypendiów III” z kompleksowego badania o stypendiach przyznawanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i szkoły. Raport dostępny jest za darmo na portalu www.mojestypendium.pl.

Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził największe w Polsce, unikalne badanie społecznych programów stypendialnych w Polsce, realizowanych w latach 2019-2020.

W raporcie zostały przedstawione najważniejsze informacje o segmencie społecznych stypendiów w Polsce, w tym:

  • liczba i typ organizatorów,
  • liczba programów stypendialnych,
  • skala i rodzaj programów,
  • wysokość wsparcia stypendialnego i budżetu przeznaczonego na programy stypendialne,
  • ogólna charakterystyka stypendystów.

Po raz pierwszy od 2013 roku, zespołowi Fundacji udało się dotrzeć do informacji o tym, ile wynoszą stypendia, z jakich środków pochodzą finanse organizatorów przeznaczone na stypendia (np. darowizny, dotacje, środki publiczne etc.). Innym szczególnie istotnym aspektem badania są zagadnienia dotyczące tego, czy programy stypendialne prowadzone są w partnerstwie z innymi podmiotami.

Kogo dotyczyło badanie i w jaki sposób było realizowane?

Badane programy obejmowały stypendia przyznawane przez samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i średnie oraz firmy, z pominięciem stypendiów realizowanych z budżetu państwa (np. stypendia szkolne czy rektora).

Badanie zostało oparte na analizie:

  1. zebranych danych o 735 społecznych programach stypendialnych organizowanych przez 581 instytucji działających w Polsce w latach 2019-2020;
  2. niemal 200 odpowiedzi uzyskanych w ankiecie internetowej skierowanej do organizatorów programów stypendialnych.

Poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia, a także dzięki szerokiemu zakresowi badania, raport pozwala na analizę jakości społecznych programów stypendialnych oraz na obserwowanie zmian w strukturze i finansowaniu systemu stypendialnego w Polsce. Zaś dzięki dużej liczbie rzetelnych odpowiedzi uzyskanych w ankiecie, możliwe było zdefiniowanie luk w systemie pomocy stypendialnej oraz wyeksponowanie dobrych praktyk w zakresie jego realizacji.

Broszura oraz badania zostały zrealizowane na zlecenie i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Skrócona wersja raportu w formacie PDF znajduje się na stronie www.mojestypendium.pl. Aby uzyskać dostęp do pełnej treści raportu, wystarczy wypełnić krótką ankietę, dostępną pod tym linkiem.

Znaczenie pomocy stypendialnej

Realizacja programów stypendialnych to możliwość tworzenia trwałych relacji z otoczeniem oraz wspierania ważnych obszarów: edukacji, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji i talentów.

Fundacja Dobra Sieć pragnie zachęcić do refleksji nad zaangażowaniem społecznym instytucji w Polsce.

Po pierwsze, zespół Fundacji zachęca do lektury pełnego raportu z najnowszych, unikalnych badań nad systemem stypendiów społecznych w Polsce. Mamy nadzieję, że tekst będzie interesującym przyczynkiem do ogólnopolskiej dyskusji nad programami wsparcia.

Po drugie, Fundacja zaprasza do współpracy przy tworzeniu i fundowaniu stypendiów. Zespół Fundacji nie tylko od ponad dekady doradza instytucjom stypendialnym, ale także prowadzi ewaluacje, diagnozy i działania animacyjne dla stypendystów różnorodnych programów.

Co więcej, poprzez największy w Polsce portal edukacyjny o stypendiach www.mojestypendium.pl, mogą Państwo otrzymać kompleksowe wsparcie przy promocji inicjatyw edukacyjnych, w tym stypendiów dla różnych grup wiekowych.

Ponadto, Fundacja Dobra Sieć pragnie stworzyć przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń dotyczących trzech wiodących obszarów dotyczących realizacji programów stypendialnych:

  • strategicznej promocji,
  • mapowania potrzeb,
  • budowania relacji i komunikacji ze stypendystami, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii.

Już teraz zapraszamy Państwa do śledzenia portalu www.mojestypendium.pl, na którym Fundacja będzie wkrótce informować o cyklu spotkań wirtualnych pod hasłem „Stypendia przyszłości”.

 Wierzymy, że raport „Mapa stypendiów III” przyczyni się do rozwoju zaangażowania społecznego samorządów, wskaże potencjalne kierunki zmian, wyeksponuje dobre praktyki i standardy realizacji programów stypendialnych.

 Zapraszamy do rozmowy na temat systemu pomocy stypendialnej w Polsce!

 

 Fundacja Dobra Sieć od 2006 roku prowadzi serwis www.mojestypendium.pl – największy portal edukacyjny o stypendiach w Polsce. Jesteśmy zespołem ekspertów w zakresie gromadzenia wiedzy o programach wspierających rozwój, badaniu stypendiów w Polsce, projektowaniu kampanii promocyjnych, redakcji artykułów edukacyjnych oraz wyznaczaniu standardów realizacji programów stypendialnych.

 

Kontakt:

Aleksandra Belina

a.belina@mojestypendium.org

Anna Weksej

a.weksej@mojestypendium.org

www.mojestypendium.pl