XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku

zaprasza do udziału

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„LECH BĄDKOWSKI – inspirator Niepodległej ”

Celem konkursu jest:

- popularyzacja postaci wybitnego gdańszczanina z wyboru- Lecha Bądkowskiego, jego walki o niepodległą Polskę i prawdę,

- kształtowanie w młodzieży umiejętności świadomego wybierania autorytetów inspirujących na co dzień,

- rozwijanie w młodzieży patriotyzmu, poczucia odpowiedzialności za Polskę,

- poznanie historii i kultury regionalnej,

- wdrożenie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, korzystania ze źródeł literackich i publicystycznych,

- kształtowanie kreatywności wśród uczniów w zakresie plastycznym,

- rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów literackich i publicystycznych,

- uwrażliwianie młodzieży na wartości estetyczne i moralne.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W ramach konkursu wyróżniono dwie kategorie wiekowe:

dla uczniów szkół podstawowych

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej (ilustracji do dowolnie wybranego tekstu autorstwa Lecha Bądkowskiego).

Termin i miejsce konkursu

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 30.10.2019 roku (do godziny 15.00) na adres:

XIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 11/13, 80 – 450 Gdańsk.

Przy przesyłaniu prac pocztą nie liczy się data stempla a fizyczna obecność pracy u organizatora.

Ocena:

Jury konkursu oceniać będzie:

- poprawność merytoryczną,

- technikę i estetykę wykonania,

- oryginalność ujęcia oraz interpretacji tematu,

- zgodność z wymogami regulaminu.

Nagrody:

Jury Konkursu wybierze po trzech laureatów z każdej kategorii - nagroda I, II i III z podziałem

na szkoły: podstawowe i ponadpodstawowe.

Jury może przyznać wyróżnienia.

Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu wyboru laureatów w każdej z kategorii.

Kontakt:

Koordynator konkursu:

Anna Lipińska - nauczyciel XIX LO

Kontakt mailowy: anolsz@gmail.com