Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 (Dz. U. 871.2020) poniżej przedstawiamy zestawienie konsultacji dla uczniów klas maturalnych. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli od czasu zakończenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi nauczania zdalnego.

W dniach 1-5 czerwca 2020 będzie też możliwość skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej. Proszę zapoznać się ze stosownymi procedurami.

W załączniku znajdziecie Państwo procedury obowiązujące w trakcie konsultacji na terenie szkoły, procedury korzystania z biblioteki szkolnej oraz harmonogram zajęć konsultacyjnych.