UWAGA! 

  1. Na stopień rejonowy i wojewódzki konkursu może się zgłosić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu nie może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.