W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze warsztaty w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach klasy patronackiej.

Klasa Patronacka to 2-letni projekt współpracy Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości z klasą 2e II Liceum Ogólnokształcącego.

Zakłada on przede wszystkim wielowymiarowy rozwój kompetencji i umiejętności przedsiębiorczych dla młodzieży, którzy pod okiem profesjonalistów z dziedziny przedsiębiorczości nabiorą niezbędnej wiedzy o tym jak rozwijać swój potencjał. Projekt stanowi również wsparcie dla nauczyciela przedsiębiorczości, który w porozumieniu z profesjonalistami z Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w pełni wesprze naukę tego przedmiotu w pełnym jego zakresie, często trudnym do osiągnięcia w szkole. Nieodzownym elementem projektu jest wspólne projektowanie z młodzieżą narzędzi i metod do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Współpraca zakłada comiesięczne spotkania klasy z GFP w budynku Inkubatora Starter, gdzie poprzez warsztaty, spotkania z ekspertami, wykłady uczniowie będą mogli zapoznać się z kompetencjami przedsiębiorczymi oraz aktualną wiedzą w zakresie kształtowania postaw, nieszablonowego myślenia i kreatywności. Tym samym młodzież ma możliwość wczesnego treningu  umiejętności i kompetencji już nabytych, jak i rozwój nowych.

Opiekunem projektu z ramienia szkoły jest Katarzyna Kuźma - Giorewa