Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone w holu szkoły. 

Nie udzielamy informacji telefonicznie o tym czy kandydaci są zakwalifikowani do szkoły.

Kopie dokumentów kandydatów niezakwalifikowanych można odbierać w dniach 22-28 lipca w godz. 9.00-15.00

Uwaga - kandydaci zakwalifikowani do II LO dostarczają oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty w dniach 22-28 lipca 2022 w godz. 9.00-15.00 do siedziby II LO w Gdańsku.