Gdyński Centrum Kultury ogłasza IX Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci  i młodzieży PIÓRNIK 2019. Do 30 października 2019 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

dla uczniów szkół podstawowych
– klasy 1-4
– klasy 5-8
oraz ponadpodstawowych (– do 21 roku życia).

Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę.

Prace należy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem.

Dane uczestnika konkursu – wypełnione w karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.gck.gdynia.pl muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem. Na niej prosimy dopisać, wiek i która klasa (np. 18 lat liceum).

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia

z dopiskiem KONKURS POETYCKI PIÓRNIK 2019