Uprzejmie informujemy, że dane rodziców i opiekunów prawnych są sukcesywnie wpisywane do systemu GPE przez wychowawców, po przedstawieniu stosownych oświadczeń. Prosimy poczekać z logowaniem się do GPE aż będzie pełny dostęp do konta z uzupełnionymi danymi.