Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że:

- kontynuujemy edukację zdalną do dnia 24 maja 2020 włącznie

- w dniach 4, 5, 6 maja odbywają się regularne zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 1 i 2,

- ulega zmianie plan pracy szkoły – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1 i 2 to dni 8, 9 i 10 czerwca – są to dni pisemnego egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

- plan lekcji nie ulega zmianie na chwilę obecną,

- egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8 – 29 czerwca 2020 i nie przewiduje egzaminów ustnych,

- termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września,

- uczniowie klas maturalnych otrzymają skany świadectw ukończenia szkoły drogą mailową na adres mailowy w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej

- planujemy uroczyste rozdanie świadectw dla uczniów klas maturalnych na dzień 5 czerwca 2020 o godz. 15.00 – ale będziemy Państwa na bieżąco informować czy i jak będzie mogło być zorganizowane z uwzględnieniem stosownych przepisów bezpieczeństwa

- w plikach znajdziecie Państwo nowy harmonogram egzaminów CKE

- uczniowie klas maturalnych otrzymają w GPE informację od Samorządu Uczniowskiego w sprawie kluczyków do szafek

- harmonogram pracy szkoły pozostaje bez zmian - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00, kontakt sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl 

Będziemy Państwa informować na bieżąco o ewentualnych nowych ustaleniach w w/w sprawach.

Ze swojej strony życzymy dużo sił, cierpliwości i zdrowia w tym trudnym czasie.