W celu otrzymania e-legitymacji należy wpłacić 11zł na konto Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego 08 1090 1098 0000 0001 4335 9514.

Skan zdjęcia do legitymacji należy przesłać na adres: sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl podając w tytule maila nazwisko i imię ucznia oraz klasę.