Zapraszamy na Dzień Otwarty online w aplikazji Teams - szczegóły są w załączonej grafice. Do zobaczenia :)

Bezpośredni link do spotkania 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9c063ad394fc4084a13504b915c687f5%40thread.tacv2/conversations?groupId=761ad48e-1c8d-4a62-9e99-198964f379ab&tenantId=34aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98