Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu DSD II. Zajęcia prowadzi Pani Eva Klein, egzaminatorka oddelegowana do pracy w naszej szkole z Niemiec. Pani Klein jest native speakerem, zajęcia przygotowują do egzaminu na poziomie C1. Mając ten certyfikat uczniowie mogą aplikować na studia do uczelni w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Dodatkowo certyfikat DSD II jest doskonałym wsparciem przy staraniu się o pracę w firmach niemieckich. Certyfikat i udział w zajęciach jest dla uczniów naszej szkoły całkowicie nieodpłatny. 

Informacje o terminie zajęć będą dostępne na tablicy informacyjnej dla uczniów przy sekretariacie.