Dotacja w ramach  Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który ma na celu promocję czytelnictwa w środowisku szkolnym. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 12 000 zł, wkład własny to 3 000 zł. Dzięki NPRC biblioteka szkolna wzbogaci swój księgozbiór przede wszystkim o beletrystyczne nowości wydawnicze dla młodzieży oraz elementy wyposażenia biblioteki.