Stowarzyszenia Artystyczno-Społeczne Feeria organizuje na terenie naszej szkoły działania „Dość bierności dla młodości”, finansowane ze środków Miasta Gdańska.

Celem projektu jest kształtowanie wśród młodych ludzi postawy otwartości na lokalną wspólnotę oraz promowanie wartości demokratycznych. Chcemy wzmocnić w uczniach przekonanie, że aktywność społeczna i obywatelska jest możliwa i ceniona, że ma sens i może być skuteczna.

Proponowany przez nas projekt obejmuje 9-godzinny warsztat (3 spotkania 3-godzinne w ciągu miesiąca – termin do ustalenia) i będzie się składał z trzech etapów: 1. Warsztaty dramowe, na których uczestnicy zetkną się z zagadnieniem aktywizmu lokalnego oraz spotkają się z gdańską aktywistką Pauliną Pohl. Na tym etapie będzie zależało nam na przekonaniu uczestników warsztatu, że inicjatywy aktywistyczne na skalę lokalną to przedsięwzięcia, które nie tylko "da się" zrealizować, ale które przede wszystkim warto podejmować. 2 Przeprowadzenie z grupą warsztatową analizy potrzeb społeczności lokalnej oraz planowanie własnych działań. Jest to etap na którym w procesie grupowym wyznaczymy działania na rzecz lokalnej społeczności oraz ustalamy ich przebieg. 3. Rozpoczęcie autorskich działań aktywistycznych.

Zależy nam na wykształceniu zaangażowanych, otwartych na wspólne działanie aktywistach, którzy będą w stanie spojrzeć szerzej na problemy lokalnej społeczności, w której żyją i pracują, oraz będą umieli dostrzec w niej potencjał do zmian.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszę o kontakt z Panem Profesorem Marianem Pułtuskim.