Deklaracje maturalne należy wypełnić w systemie SIOEO.

Informacje o adresie oraz dostęp do systemu znajdują się u wychowawców klas czwartych.

Po uzupełnieniu deklaracji należy ją wydrukować i przekazać wychowawcy do dnia 2 października 2023.