44 Olimpiada Języka Angielskiego odbędzie się
7 listopada 2019 r. o godz. 9.00 prawdopodobnie w Sali WT
Zgłoszenia proszę przesyłać do swoich nauczycieli języka angielskiego poprzez GPE do 25 października 2019 roku.
Wytyczne znajdują się na stronie
http://oja.wsjo.pl/