Przypominamy, że 10 lipca o godz. 15.00 kończy się pierwszy etap rekrutacji. W tym terminie należy złożyć odpowiednie dokumenty do szkoły pierwszego wyboru, w tym wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.