Program OF, regulamin oraz aktualne wiadomości zamieszczone są na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – https://ptfilozofia.pl (w zakładce: Olimpiada Filozoficzna).

Bardzo ważna zmiana, w stosunku do poprzednich edycji, dotyczy terminarza poszczególnych etapów, i tak: obecnie uczestnicy powinni złożyć prace pisemne etapu szkolnego do 31 października (!), pisemny etap okręgowy odbędzie się 13 stycznia, a etap centralny w 6 kwietnia. Zmiana ta wynika z ze względów organizacyjnych związanych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Poniżej znajdują się  zasadnicze elementy regulaminu ­– generalnie pozostały one bez zmian.

System zdalnej rejestracji uczestników.

W najbliższych dniach uruchomiony zostanie ogólnopolski system zdalnej rejestracji uczestników OF wraz z instrukcją jego obsługi.  System  będzie umożliwiał dołączenie i przekazanie pracy etapu szkolnego do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. Etap szkolny.

Zawody szkolne polegają na przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych w programie tematów (zakładka: Program; https://ptfilozofia.pl/program/ ).

Termin przesyłania prac etapu szkolnego  upływa  31.10.2023 r. (w związku z radyklaną zmianą terminu Komitet Główny rozważy kilkudniową jego prolongatę). Prosimy uczniów o wcześniejszą zdalną rejestrację czyli wypełnienie w systemie odpowiedniego formularza – z uwagi na konieczność zatwierdzenia zgłoszenia przez Komitet Okręgowy. Pracę można dołączyć później.

Do etapu okręgowego zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali minimum 20 punktów w skali 30-punktowej (§ 4 Regulaminu).  Informacja zwrotna o ocenie pracy dostępna będzie w systemie po zakończeniu etapu szkolnego.

Etap okręgowy.

Zawody II stopnia składają się z części pisemnej (13.01.2024 r.) i  ustnej (w terminie ok. dwóch tygodni po zawodach pisemnych). Eliminacje okręgowe odbędą się na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4).

Część  pisemna obejmuje esej (maks. 50 pkt.) i test (maks. 40 pkt.) – łącznie można zdobyć 90 pkt.

Aby zostać zakwalifikowanym do eliminacji  ustnych, uczestnik musi uzyskać co najmniej 45 pkt., w tym co najmniej 20 pkt za każdą część pisemną.

Część ustna składa się z trzech pytań, za które łącznie można otrzymać 50 pkt.

Do zawodów centralnych rekomendowani są uczestnicy, którzy w zawodach okręgowych uzyskali łączną sumę co najmniej 80 pkt. z wszystkich części (maks. 140). Kwalifikacja do eliminacji centralnych ma charakter dwustopniowy: pierwszy etap stanowi rekomendacja Komitetu Okręgowego, drugi – kwalifikacja przeprowadzona przez Komitet Główny OF.

Zakres materiału obowiązujący na kolejnych etapach OF, wraz z zalecaną literaturą, ujęty jest Programie w czterech blokach tematycznych.

Etap centralny (finał)  – 6.04.2024 r. w Warszawie.

Zawody III stopnia mają charakter egzaminu ustnego, składającego się z dwóch części (jak w poprzednich edycjach): „obrony” pracy pisemnej z etapu szkolnego oraz  analizy krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego wraz z odpowiedziami na pytania komisji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi olimpiady (zakładka: Materiały edukacyjne; https://ptfilozofia.pl/materialy-edukacyjne/) oraz korzystania z profilu OF na Facebooku https://www.facebook.com/people/Olimpiada-Filozoficzna/100064233393244/.

Uczniowie przygotowujący się do eliminacji mogą korzystać z konsultacji członków Komitetu Okręgowego w Instytucie Filozofii UG , ul. Bażyńskiego 4, pok. S-531. Terminy konsultacji zostaną podane na stronie Oddziału Gdańskiego PTF: https://ptfog.blogspot.com/p/olimpiada-filozoficzna.html.