Profesor Jan Kakareko to niezwykle ważna postać w historii II Liceum Ogólnokształcącego.

Urodzony w Wilnie, repatriant (ekspatriant wg swojej opinii)) z Wileńszczyzny, związany z Gdańskiem, popularyzator wiedzy o Polonii w Wolnym Mieście, o Władysławie Pniewskim i pierwszym utworzonym po 1945 roku gdańskim liceum – II LO; od lat związany ze szkołą.

Absolwent klasy IV a z roku 1973.

Nauczyciel historii w II LO od 1989 roku, uczący również wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze. Pracował – mimo ciężkiej choroby – do ostatniej niemal chwili, do listopada 2022 roku.

Wybrany na dyrektora tuż po zmianie systemu – w 1990 roku przez Radę Pedagogiczną, zgodnie z wolą większości.

Wspaniały Dyrektor, który wiedział, jak powinna wyglądać szkoła i otwierał ją na uczniów i rodziców. Człowiek, który wolał uczyć niż zarządzać i po latach kierowania szkołą, w roku 1997 wrócił do swej pasji – nauczania.

Organizator uroczystości upamiętniających doktora Władysława Pniewskiego z udziałem Jego córek, wnuczki i prawnuczki oraz przygotowanej przez uczniów sesji popularnonaukowej poświęconej życiu i twórczości Patrona II Liceum Ogólnokształcącego, dr Władysława Pniewskiego, w 50 rocznicę jego śmierci 22 marca 1990 roku.

Współorganizator i pierwszy Prezes Towarzystwa Przyjaciół II LO, które organizowało kolejne jubileuszowe zjazdy absolwentów, począwszy od 1995 roku, kiedy przypadało 50-lecie Dwójki. Celem Towarzystwa było upowszechnianie historii, tradycji i dorobku szkoły oraz utrzymywanie więzi pomiędzy absolwentami i szkołą przez wspieranie inicjatyw na rzecz szkoły, prowadzenie działalności wydawniczej.

Członek komitetu redakcyjnego kolejnych tomów „Materiałów do dziejów II Liceum Ogólnokształcącego” (1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020).

Inicjator stworzonej pod Jego kierunkiem przez młodzież gry terenowej „Śladami Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku”.

Założyciel Koła Miłośników Kultury Antycznej, uczący kolejne roczniki śpiewu „Plurimos annos”.

Spiritus movens wigilijnego chóru nauczycielskiego i niezapomniany mistrz gry na harmonijce.

Organizator wycieczek na Wileńszczyznę śladami Marszałka Piłsudskiego.

Osoba zaangażowana w życie szkoły, troszcząca się o jej dobre imię, o dobro szkoły, o dobro osób w niej pracujących, o dobro uczniów; dbająca o tradycję i przestrzeganie zasad.

Wspaniały wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Człowiek szlachetny i prawy, wierny swoim przekonaniom.

Vale, Professor!